Rosemarie van Ruiten

Vanuit mijn passie om preventief en op een integrale manier bij te dragen aan het behouden of versterken van een goede gezondheid van mensen, ben ik werkzaam als trainer Positieve Gezondheid en vitaliteitscoach. De basis in mijn werk is het coachen en trainen vanuit vertrouwen in de kracht, veerkracht en talenten van een persoon. Dit doe ik op een open, betrokken en warme manier, waardoor mensen zich gezien en gehoord voelen.

Lao Tzu - 'the journey of an thousand miles begins with one single step'

Met kleine stapjes, bijdragen aan meer vitaliteit en (positieve) gezondheid!

Positieve Gezondheid is een integrale manier van denken en werken aan gezondheid waarbij de ander centraal staat. Het accent ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en op wat voor hen van betekenis is. Als gecertificeerd trainer bij het Institute for Positive Health (iPH) verzorg ik de introductie én training ‘Positieve Gezondheid en Gesprekken voeren’ (PG).